top of page
Open Site Navigation

Definities

  • Toddle & Tumble: Toddle & Tumble, gevestigd te Melle onder BTW nummer 0761 839 087

  • Klant: degene met wie Toddle & Tumble een overeenkomst is aangegaan.

  • Partijen: Toddle & Tumble en klant samen.

  • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

  • Lessenreeks: een reeks van een aantal lessen op vooraf vastgelegde momenten. Het aantal lessen wordt op voorhand vastgelegd.

Losse lessen

Losse lessen dienen vooraf betaald te worden tenzij op voorhand overeengekomen met beide partijen. Losse lessen worden nooit terugbetaald. Indien de klant minstens 24 uur op voorhand laat weten verhinderd te zijn kan een les verplaatst worden. Zie hiervoor onder "inhaallessen". Bij het later verwittigen van Toddle & Tumble kan alsnog beslist worden een inhaalles toe te staan maar hiertoe is geen verplichting.

 

Lessenreeksen

Ook lessenreeksen dienen vooraf betaald te worden tenzij op voorhand overeengekomen met beide partijen. Het betreft hier een pakket van een aantal lessen die op wekelijkse basis (behoudens op voorhand gecommuniceerde uitzonderingen) plaats vinden. Ook hier geldt dat lessen niet terugbetaald worden, tenzij een uitzonderlijke overeenkomst getroffen wordt tussen beide partijen. Indien de klant verhinderd is en dit minstens 24 uur voor de aanvang van de les laat weten aan Toddle & Tumble kan een inhaalles voorzien worden, zo lang de lessen niet volzet zijn. Zie hiervoor onder "inhaallessen". Bij het later verwittigen van Toddle & Tumble kan alsnog beslist worden een inhaalles toe te staan maar hiertoe is geen verplichting.

Voor lessenreeksen heeft de klant recht op een attest voor de mutualiteit. Zo kan de klant 1 maal per jaar een deel van het inschrijvingsgeld terugvorderen via de mutualiteit indien die daarin voorziet.

 

Inhaallessen

We herhalen even dat de klant minstens 24 uur voor de aanvang van de les dient te laten weten verhinderd te zijn om in aanmerking te komen voor een inhaalles. Bij het later verwittigen van Toddle & Tumble kan alsnog beslist worden een inhaalles toe te staan, maar hiertoe is geen verplichting.

Inhaallessen dienen ingepland te worden binnen dezelfde lessenreeks. In het geval van losse lessen dient de inhaalles ingepland te worden binnen de maand na de originele les. De klant wordt niet terugbetaald.

Het is aan de klant om voorstellen te doen voor inhaalmomenten. Indien de voorgestelde momenten volboekt zijn is het Toddle & Tumble vrij om deze voorstellen te weigeren. Indien er geen opties zijn binnen de afgesproken termijn (dezelfde lessenreeks of 1 maand na de originele les) zal bekeken worden of er andere opties mogelijk zijn.

 

Beëindiging & Terugbetaling

Lessen noch lessenreeksen worden terugbetaald tenzij er een verbreking is vanuit Toddle & Tumble zelf. Indien er echter een geval van overmacht is kan beslist worden om hierop een uitzondering te maken. De klant dient Toddle & Tumble hiervan minstens 3 weken op voorhand te informeren. De administratiekosten en kosten voor de verzekering worden niet terugbetaald. In het geval van lessenreeksen word pro rata bekeken hoeveel lessen nog resteren.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen die aangekocht zijn een jaar geldig na datum van aankoop. Deze cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van een les of een reeks en kunnen in geen geval cash terugbetaald worden. Verloren cadeaubonnen kunnen in geen geval vergoed worden. 

Toegang tot Toddle & Tumble

Toegang tot de zaal is toegelaten op volgende momenten:

Bij het boeken van een losse les: op het moment van de door de klant geselecteerde les en de 10 minuten voorafgaand en volgend op de les.

Bij het volgen van een lessenreeks: op het moment van de door de klant geselecteerde les en de 10 minuten voorafgaand en volgend op de les; alsook op de andere momenten tijdens de duur van de door de klant aangekochte lessenreeks waarbij er toezicht beschikbaar is vanuit Toddle & Tumble en er geen lessen doorgaan. Hierbij krijgen enkel de ingeschreven kinderen met begeleider toegang krijgen tot de accommodatie. 

We vragen klanten om de zaal niet te betreden alvorens de vorige groep de zaal verlaten heeft en om de zaal na de les zo snel mogelijk te verlaten om plaats te maken voor de volgende groep.

Elk kind moet vergezeld worden door één volwassen begeleider. 

We vragen met aandrang geen extra volwassenen mee te brengen om de plaats aan de kinderen te laten. In geval van uitzondering dienen extra volwassenen achter de aangegeven markering te blijven. Toddle & Tumble kan extra volwassenen vragen de zaal te verlaten.

Voorbij de markering worden geen schoenen toegelaten. Voor de kinderen wordt aangeraden blootsvoets te turnen. Volwassenen kunnen hun sokken aanhouden. Buiten de zaal vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid van de volwassen begeleider.

Toddle & Tumble zal alles in het werk stellen om de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hiertoe voorziet Toddle & Tumble in kwalitatieve toestellen en de nodige voorzorgsmaatregelen. Deelnemende kinderen zijn ook gedekt door de verzekering die voorzien is vanuit Toddle & Tumble. Ouders of begeleiders blijven echter de eindverantwoordelijkheid dragen. We vragen met aandrang om je kindje ten allen tijden in het oog te houden. Laat hen ontdekken maar wees er voor hen. Dat maakt het des te leuker voor jou en je kind.

Algemene Voorwaarden

bottom of page